DOAR – Directory of Open Access Repositories

University of Nottingham, Velika Britanija
Kratki opis:

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.).  Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…


Izdavač: University of Nottingham, Velika Britanija

Pristup: Otvoreni pristup

Vrsta baze: Repozitorij

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti