Current Contents Connect (WoS)

Thomson Reuters
Kratki opis:

Current Contents Connect (CCC) je multidisciplinarna bibliografska baza podataka koja omogućuje jednostavan pristup bibliografskim podacima i sažecima, kao i pregled sadržaja pojedinog broja časopisa, sažetke autora te podatke o samim autorima i izdavačima. Pokriva više od 7 000 svjetskih znanstvenih časopisa, a  bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. godine.

Baza obuhvaća sva područja znanosti u sedam sekcija: Life Sciences, Clinical Medicine, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Engineering, Computing & Technology, Physical, Chemical & Earth Sciences, Social & Behavioral Science, Arts & Humanities.

 

 


Izdavač: Thomson Reuters
Trajanje licence: 01/01/2014-31/12/2014

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Bibliografska baza podataka

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: